Οι κανόνες είναι λίγοι και είστε υποχρεωμένοι να τους ακολουθείτε για να ευχαριστηθείτε το παιχνίδι όλοι!
1 Απαγορεύεται το abuse! 2 Απαγορεύεται το spam στο chat του server! 3 Απαγορεύεται το griefing! 4 Απαγορεύεται το cheating!